Downloads

TITLE UPDATED ON
जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ अंतिम मतदार यादी 21-01-2017
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती चिपळूण 30-9-2016
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती दापोली 30-9-2016
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती गुहागर 30-9-2016
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती खेद 30-9-2016
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती लांजा 30-9-2016
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती मंडणगड 30-9-2016
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती राजापूर 30-9-2016
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती रत्नागिरी 30-9-2016
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती संगमेश्वर 30-9-2016
*** भोगवटदार वर्ग २ जमिनीचा अद्यावत डाटा *** UPDATED ON
Ratnagiri 15-03-2016
Chiplun 15-03-2016
Sangameshwar 15-03-2016
Guhagar 15-03-2016
Rajapur 15-03-2016
Lanja 15-03-2016
Dapoli 15-03-2016
Mandangad 15-03-2016
Khed 15-03-2016
***कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती *** 12-07-2016
Ratnagiri
Chiplun
Sangameshwar
Guhagar
Rajapur
Lanja
Dapoli
Mandangad
Khed
***भाडेपटटाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती *** 12-07-2016
Ratnagiri
Chiplun
Sangameshwar
Guhagar
Rajapur
Lanja
Dapoli
Mandangad
Khed
राष्ट्रीय महामार्गाचे राजापूर उपविभागातील अवार्ड 25-04-2017
राष्ट्रीय महामार्गाचे खेड उपविभागातील अवार्ड 25-04-2017
राष्ट्रीय महामार्गाचे चिपळूण उपविभागातील अवार्ड 03-04-2017
जमीन कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शाशकीय जमिनधारकाची यादी. 20-2-2017
जमीन भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शाशकीय जमिनधारकाची यादी. 20-2-2017

Ratnagiri Counter visitors to www.ratnagiri.gov.in