अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व ड संवर्गातून नियुक्तीकरिता ठेवण्यात येणारी माहे ऑगस्ट २०१७ अखेरची सामायिक सूची.

जिल्हा शल्य चिकित्सक रत्नागिरी एन बी एस यु अंतर्गत रिक्त पदांची जाहिरात - शुद्धीपत्रक