डे केअर सेंटर साठी बहुउद्देशीय व्यावसायिक भरती बाबत

राज्यस्तरीय स्पर्धा २०१७-२०१८ भोजनाची सोय करणेकरिता जाहीर सूचना.

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशाशकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पुनरजाहिरात.

मा. जिल्हाधिकारी यांचे दालनातील व्हिडीओ कॉन्फरन्स साठी पोलीकॉम व्ही सी युनिटचे कॅमेरा बसविणेसाठी खरेदी दरपत्रक मागविणे ..

मा. जिल्हाधिकारी यांचे दालनातील व्हिडीओ कॉन्फरन्स साठी पोलीकॉम व्ही सी युनिटचे कोडेक बसविणेसाठी खरेदी दरपत्रक मागविणे .