मुंबई शहर व उपनगर रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर(czmps) सूचना व हरकती मागविणेबाबत

जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - दरपत्रक सूचना 4.

जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - दरपत्रक सूचना 3.

जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - दरपत्रक सूचना 2.

कंत्राटी स्वरुपात २० BAMS वैद्यकीय अधिकारी भरणेबाबत जाहिरात

जिल्हा पुरवठा कार्यालय रत्नागिरी- ई-लिलाव सूचना

जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - दरपत्रक सूचना 1.

जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे संवक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अधियोक्ता यांचे नावाने नियुक्तीसाठी नामिका मागवण्याबाबत

राष्ट्रीय महामार्गाचे चिपळूण उपविभागातील अवार्ड

दरपत्रक मागवण्याची नोटीस.

महाराष्ट्र शासन,वैद्यकीय व आरोग्य सेवा वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची पदे भरण्यासाठी जाहिरात.