Recruitment

TITLE UPDATED ON
06 कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदभरती 02-1-2018
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या वकील पंनेल गठीत करणेसाठीची जाहिरात 22-12-2017
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नागरी आरोग्य केंद्र चिपळूण करिता करार तत्त्वावर पदभरती जाहिरात 22-12-2017
राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात 21-12-2017
राजीव गांधी पंचायत समिती सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने भरावयाची पदांची जाहीरात 21-12-2017
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा सामान्य रुग्णालय अंतर्गत विशेषग्य पदभरती 21-11-2017
डे केअर सेंटर साठी बहुउद्देशीय व्यावसायिक भरती बाबत 21-11-2017
रत्नागिरी नगरपरिषद अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी पदभरती. 03-11-2017
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद रत्नागिरी - जाहिरात 24-10-2017
लसीकरण क्षेत्र संनियत्रक पदभरती 09-10-2017
प्रोग्रामर व दाट ओपेरेटर जाहिरात 09-10-2017
रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्य नियुक्ती करण्याकरिता अर्ज मागवण्यासाठी जाहिरात व शासन निर्णय 27-09-2017
जिल्हा शल्य चिकित्सक रत्नागिरी एन बी एस यु अंतर्गत रिक्त पदांची जाहिरात - शुद्धीपत्रक
जिल्हा शल्य चिकित्सक रत्नागिरी_रिक्त पदांची जाहिरात _१८/०८/२०१७
कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात ६ वैद्यकीय अधिकारी (BAMS) पदभरतीची जाहिरात
अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची
रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती २०१७.

Ratnagiri Counter visitors to www.ratnagiri.gov.in