Tenders

TITLE UPDATED ON
जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - दरपत्रक सूचना 4.
जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - दरपत्रक सूचना 3.
जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - दरपत्रक सूचना 2.
जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - दरपत्रक सूचना 1.
जिल्हा पुरवठा कार्यालय रत्नागिरी- ई-लिलाव सूचना
<गुहागर व राजापूर खाडीपात्रातील हातपाटी द्वारे वाळू उत्खनन करणे संबधीची जाहीर नोटीस.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रेती गटाचा तृतीय फेर लिलाव.(द्वीतीय फेरी).
रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हातील सय्युक्त गटातील तृतीय फेर लिलाव.(द्वीतीय फेरी)
निविदा सूचना जिल्हा क्रीडा संकुल समिती.

Ratnagiri Counter visitors to www.ratnagiri.gov.in