Close

Assembly General Elections 2019 Videos

Publish Date : 01/10/2019

शीर्षक युट्युब लिंक
मतदान यंत्राचा संक्षिप्त परिचय View
विविध टॅग्स व कागदी मोहोर View
विविध टॅग्स व कागदी मोहोर View
ई व्ही एम व व्ही व्ही पॅट जोडणी View
एम ३ ई व्ही एम च्या दर्शक बाबी स्विच ऑन ,टोटल ,क्लोज View
मतदान यंत्रे व मतदान साहीत्य तपासुन ताब्यात घेणे. View
छायाचित्र मतदार यादी व कार्यप्रती तपासणी View
मतदान केंद्राची रचना View
मतदान प्रतिनिधीची नियुक्ती व बैठक व्यवस्था View
मतदान यंत्रे मोहरबंद (seal) करणे. View
अभिरुप मतदान ( मॉकपोल ) व सिलिंग प्रक्रिया. View
मतदान अधिकारी क्रमांक १ , २ व 3 ची कर्तव्ये. View
ए एस डी यादीतील मतदाराचे मतदान. View
आक्षेपित मत व त्याबाबतची कार्यपद्धती. View
प्रदत्त मतदान प्रक्रिया. View
मतदान न करण्याचे ठरविलेला मतदार. View
अंध व दिव्यांग़ मतदाराचे मतदान व सोबत्यांचे प्रतिज्ञापत्र. View
ई डी सी निवडणुक कार्य प्रमाणपत्र मतदाराचे मतदान. View
मतदार यादीवर पी बी नोंद झाल्यानंतर मतदारास मतदान केंद्रावर मतदान करु न देणे. View
मतदान समाप्ती प्रक्रिया View
मतदार मतदानास नकार देतो. View
मतदान केंद्राध्यक्षांची दैनंदिनी. View
नोंदविलेल्या मतांचा हिशोब १७ सी भरणे. View
पी एस ०५ फॉर्म भरणे. View
मुद्यांचा अहवाल भरणे. View
मतदान केंद्राध्यक्षाने भरावयाचे संविधानिक व असंविधानिक नमुने भरणे व ती लिफाफ्यात मोहोरबंद करणे. View