Close

Uncategorized

Filter:
No Image
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय

Publish: 05/01/2022

जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाकडून जिल्हयाची सांख्यिकी विषयक आकडेवारी गोळा करणे व शासनास सादर करणे, मुख्यालयाच्या सूचनेनुसार शासनाच्या विविध योजनांचे मुल्यमापन करणे….

View Details
No Image
Nisarga Cyclone – Appeal to citizen (Video)

Publish: 02/06/2020

Nisarga Cyclone – Appeal to Citizen (video) – click here

View Details
No Image
Nisarga Cyclone Satellite View

Publish: 02/06/2020

Nisarga Cyclone Satellite View Link – click here

View Details
No Image
निसर्ग चक्रीवादळ व अतिवृष्टी च्या दरम्यान घ्यावयाची काळजी

Publish: 01/06/2020

दिनांक-01 ते 04 जुन 2020 या कालावधीत रत्नागिरी जिल्हया किनारपटटीवर चक्रीवादळ येत असल्याबाबत भारतीय हवामान खात्याने इशारा दिला आहे. सदर…

View Details