Close

Government Departments

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा रत्नागिरी

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, रत्नागिरी यांचे कार्यालय कऱ्हाडे ब्राम्हण संघ इमारत, सदाचार मंदिर, शेरे नाका, झाडगाव, रत्नागिरी ४१५६१२ ईमेल: gsdaratnagiri@gmail.com दूरध्वनी : 02352-222671

Visit Page

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रत्नागिरी कार्यालय

फडकेवाडा, फगरवठार, जेल रोड, रत्नागिरी- 415612 दुरध्वनी क्रमांक- 02352 222403 ईमेल आयडी- supdtstateexcise.rtn@gmail.com

Visit Page

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, कार्यालय

जिल्हा ऊद्योग केंद्र शेजारी, जेल रोड, रत्नागिरी. फोन नं. 02352-220461 rtg_dwcdor@rediffmail.com dwcdortg8@gmail.com

Visit Page

सह जिल्हा निबंधक कार्यालय,रत्नागिरी

Visit Page

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, रत्नाीगिरी

जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,रत्नागिरी 415612 दूरध्वनी क्रमांक 02352/223745 ई-मेल- confo-rt-mh@nic.in

Visit Page

सहाय्यक संचालक, पुरातत्त्व विभाग, रत्नागिरी

Thiba Palace, Ratnagiri- 415612 Ph. 02352- 298849

Visit Page

शासकीय विभागीय ग्रंथालय,रत्नागिरी

लोकमान्य टिळक स्मारक मंदिर, खारेघाटरोड, रत्नागिरी - 415612 दुरध्वनी क्र. 02352-222807 E-mail: gdlratnagiri.dol@maharashtra.gov.in

Visit Page

जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय रत्नागिरी.

रेव्हिन्यू डिपार्टमेंट ऍम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि. पहिला मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार रत्नागिरी. जयस्तंभ रत्नागिरी-415612 कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक- 02352 222434 ई-मेल आयडी- dso.ratnagiri@hotmail.com

Visit Page

जिल्हा कोषागार कार्यालय रत्नागिरी

तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, रत्नागिरी – 415612 दुरध्वनी क्रमांक - 02352-222334 to.ratnagiri@zillamahakosh.in

Visit Page

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, रत्नागिरी

6, कृषि भवन, कलेक्टर कंपाऊंड, रत्नागिरी - ४१५६१२.दूरध्वनी क्र. ०२३५२/२२२४९१, ०२३५२/२२७९७१ ई-मेल - dsaortn@rediffmail.com

Visit Page

नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, रत्नागिरी

669, सावंत बंगला, स्वामी विवेकानंद रस्ता, मारुती मंदिर, ता.जि.रत्नागिरी पिन – 415612

Visit Page

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी

821/अ, रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सह.पतपेढी इमारत, पहिला मजला, कॅनरा बॅके जवळ, के.एस.पी रेसीडेन्सी समोर, आरोग्य मंदीर, मजगांव रोड, रत्नागिरी पिन 415612 दुरध्वनी क्रमांक- 02352-223542/234488 Email Id:- ddr_rtg@rediffmail.com

Visit Page

जिल्हा अग्रणी बँक, रत्नागिरी

बँक ऑफ इंडिया झोनल ऑफिस, शिवाजी नगर, रत्नागिरी. ४१५६१२. संपर्क:- ईमेल – Ratnagiri.Leadbank@bankofindia.co.in

Visit Page

कार्यकारी अभियंता सा. बा. कार्यालय चिपळूण

Visit Page