Close

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र धारकांसाठी शिक्षण सेवक भरती

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र धारकांसाठी शिक्षण सेवक भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र धारकांसाठी शिक्षण सेवक भरती 28/12/2019 06/01/2020 पहा (1 MB)