Close

आय.सी.टी. संगणक प्रयोगशाळा उभारणीकरीता आवश्यक असणारे माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी दरपत्रक मागवणेबाबत

आय.सी.टी. संगणक प्रयोगशाळा उभारणीकरीता आवश्यक असणारे माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी दरपत्रक मागवणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आय.सी.टी. संगणक प्रयोगशाळा उभारणीकरीता आवश्यक असणारे माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी दरपत्रक मागवणेबाबत 31/12/2021 12/01/2022 पहा (3 MB)