Close

जिल्हा परिषद अंतर्गत दिनांक १०.१०.२०२० अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण आणि अपात्र अर्जांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्हा परिषद अंतर्गत दिनांक १०.१०.२०२० अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण आणि अपात्र अर्जांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद अंतर्गत दिनांक १०.१०.२०२० अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण आणि अपात्र अर्जांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 19/10/2020 31/10/2020 पहा (5 MB)