Close

प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी येथील डे केअर सेंटर विभागाकरीता १ पुरुष बहुद्देशीय व्यावसायिक प्रशिक्ष पडे भरणेबाबत

प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी येथील डे केअर सेंटर विभागाकरीता १ पुरुष बहुद्देशीय व्यावसायिक प्रशिक्ष पडे भरणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी येथील डे केअर सेंटर विभागाकरीता १ पुरुष बहुद्देशीय व्यावसायिक प्रशिक्ष पडे भरणेबाबत 09/07/2024 16/07/2024 पहा (99 KB)