Close

माहे फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मधील यावेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम रु ८,२०,००० शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याबाबत

माहे फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मधील यावेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम रु ८,२०,००० शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
माहे फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मधील यावेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम रु ८,२०,००० शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याबाबत 15/05/2023 15/08/2023 पहा (4 MB)