Close

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांना प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेबाबत – दिनांक १५-०२-२०२१

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांना प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेबाबत – दिनांक १५-०२-२०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांना प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेबाबत – दिनांक १५-०२-२०२१ 10/02/2021 16/02/2021 पहा (3 MB)