Close

Schemes

Filter Scheme category wise

Filter

Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises (PMFME)

“एक जिल्हा एक उत्पादन” या धर्तीवर ही योजना राबविली जाणार असुन रत्नागिरी जिल्हयासाठी “आंबा” या पिकाची निवड करण्यात आली आहे.

Publish date: 07/01/2022
View Details

Agricultural Technology Management Agency Scheme (ATMA)

सन १९९८ ते २००५ या कलावधीत जागतिक बँकेच्या निधिचे सहाय्याने देशातील ७ राज्यातील , २८ जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय कृषि तंत्रज्ञान प्रकल्प (NATP ) अंतर्गत आत्मा ही योजना सुरू करणायात आली आहे. सन २००७ सालापासून आत्मा ही योजना सर्व जिलयामध्ये राबविण्यात येत आहे . रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ही योजना ३१ जानेवारी २००१ च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे . आत्मा योजनेची उद्दिष्टे १. राज्य , जिल्हा व तालुकसतरावर पुर्न जिवीत नव्याने स्वायत्त संस्था…

Publish date: 07/01/2022
View Details

MAHA SCHEMES

https://mahaschemes.maharashtra.gov.in

Publish date: 29/03/2018
View Details