Close

निसर्ग चक्रीवादळ व अतिवृष्टी च्या दरम्यान घ्यावयाची काळजी

Publish Date : 01/06/2020

दिनांक-01 ते 04 जुन 2020 या कालावधीत रत्नागिरी जिल्हया किनारपटटीवर चक्रीवादळ येत असल्याबाबत भारतीय हवामान खात्याने इशारा दिला आहे. सदर कालावधीत वा-याचा वेग खुप जास्त असुन मुसळधार पावसाची शक्यता आहे तरी ग्रामस्थांनी खालीलप्रमाणे काळजी घ्यावी.

1) मच्छीमार व अन्य व्यक्तींनी समुद्रामध्ये जावु नये.

2) दिनांक-3 जुन 2020 रोजी कोणीही आपले घर सुरक्षित असल्यास व अतिवृष्टीमुळे घरामध्ये पाणी घुसणार नाही याची खात्री असल्यास घरातच सुरक्षित रहावे. घराच्या बाहेर पडू नये.

3) आपले घर मोडकळीस आलेल्या स्थितीमध्ये असेल किंवा कच्च्या स्वरुपाचे असेल तर तात्काळ उंचावरील ठिकाणी किंवा सुरक्षीत स्थळी आवश्यक साधनसामुग्री सोबत घेवुन स्थलांतरीत व्हावे.

4) घराच्या अवती भवती वादळामुळे कोणत्या वस्तु, विेजेचे खांब किंवा तारा, झाडे इ. पडण्याची शक्यता असल्यास अशा वस्तुंपासून लांब रहावे.

5) आपले पशुधन व अन्य पाळीव प्राणी यांना अगोदरच सुरक्षित स्थळी हलवावे.

6) आपले जवळ केरोसीनवर चालणारे बंदिस्त दिवे (कंदिल) बॅटरी,गॅसबत्ती, स्टोव्ह,काडीपेटी, या वस्तु उजेड व खाद्यपदार्थ बनवण्यासाठी उपलब्ध ठेवाव्यात.

7) हवामान खात्याकडून मिळणारे इशारे समजण्यासाठी जवळ रेडीओ बाळगावा. त्यासाठी काही जास्त बॅटऱ्या जवळ ठेवाव्यात.

8) सोबत आवश्यक अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी, औषधे जवळ ठेवावे.

9) आपला जिव आपल्या मिळकतीपेक्षा महत्वाचा असल्यामुळे प्रथम जिवीतास प्राधान्य दयावे.

10) पिण्याचे पाणी शुध्दीकरण करुन वापरावे. उदा. पाणी उकळून प्यावे. पाण्यात मेडीक्लोर मिसळावे.

11) मच्छिमारांनी आपल्या बोटींचे नुकसान होवु नये म्हणुन त्यांना सुरक्षीतपणे बांधुन ठेवण्याबाबत योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात.

12) अतिवृष्टी व चक्रीवादळ याचा एकत्रित फटका टाळण्यासाठी समुद्र किनारी व नदीकिनारी राहणा-या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी.

13) ग्रामकृतीदलाच्या सुचनेनुसार व जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार सुरक्षित उपाययोजना कराव्यात.

14) सदयस्थितीत जिल्हयात Home Quarantine असलेले नागरीक व चक्रीवादळाचे पार्श्वभुमीवर लोकांना सुरक्षित स्थळी पाठवतांना एकमेकांत मिसळणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

15) मदत आवश्यक असल्यास आपले ग्रामपंचायत / तहसिलदार कार्यालय / जिल्हा नियंत्रण कक्ष दुरध्वनी क्रमांक 02352- 226248, 222233 वर संपर्क साधावा.