Close

कसे पोहोचाल?

मार्गे कसे पोहचल
हवाई मार्ग गोवा आंतरराष्ट्रीय विमान तळ, गोवा (२५९किमी), छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई (३५३किमी)
रेल्वे रत्नागिरी उत्तरेकडे मुंबईशी व दक्षिणेकडे मंगलोरशी कोकण रेल्वेने जोडलेले आहे
रस्ते रत्नागिरी मुंबई / पुणे / गोवा / कोल्हापूरशी चांगल्या प्रकारे जोडलेली आहे
मुंबई – रत्नागिरी-> 356 किमी
पुणे – रत्नागिरी -> 365 किमी
गोवा – रत्नागिरी-> 240 किमी
कोल्हापूर – रत्नागिरी-> 130 किमी
बंगलोर – रत्नागिरी (कोल्हापूर मार्गे) -> 730 किमी