Close

निवास (शासकीय)

व्यवस्थापक महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ [एमटीडीसी]जिल्हाधिकारी कार्यालय परीसर जयस्तंभ रत्नागिरी- 415 612 फोन: 91-2352-223847

माहिती बुकींग काउंटर रेल्वे स्टेशन रत्नागिरी फोनः 91-2352-229180

सरकारी रेस्ट हाउस संपर्क क्रमांक सरकारी रेस्ट हाउस संपर्क क्रमांक
पीडब्ल्यूडी सर्किट हाऊस, माळनाका, रत्नागिरी 91-2352-271044 पीडब्ल्यूडी चिपळूण 91-2355-252793
पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाऊस, रत्नागिरी 91-2352-222475 कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली 91-2358-282025
एमआयडीसी, रत्नागिरी 91-2352-228638 पीडब्ल्यूडी चिपळूण [चेंबरी पोकीली] 91-2355-235076/235005
सिंचन गेस्ट हाऊस, कुवारबाव 91-2352-228404 पीडब्ल्यूडी खेड [भरणे] 91-2356-263004
पीडब्ल्यूडी खेड 91-2356-263067 पीडब्ल्यूडी देवरुख 91-2354-240057
पीडब्लूडी राजापूर 91-2353-222067 पीडब्ल्यूडी मंडणगड 91-2350-225388