Close

शासकीय जमिनीची माहिती

तालुकाचे नाव पीडीफ
राजापूर डाऊनलोड (6MB)
लांजा डाऊनलोड (2MB)
रत्नागिरी डाऊनलोड (9MB)
संगमेश्वर डाऊनलोड (4MB)
चिपळूण डाऊनलोड (2MB)
गुहागर डाऊनलोड (2MB)
दापोली डाऊनलोड (5MB)
खेड डाऊनलोड (4MB)
मंडणगड डाऊनलोड (2MB)