Close

अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व ड संवर्गातून नियुक्तीकरिता ठेवण्यात येणारी माहे डिसेंबर २०२२ अखेरची जिल्हा अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षसुची

अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व ड संवर्गातून नियुक्तीकरिता ठेवण्यात येणारी माहे डिसेंबर २०२२ अखेरची जिल्हा अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षसुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व ड संवर्गातून नियुक्तीकरिता ठेवण्यात येणारी माहे डिसेंबर २०२२ अखेरची जिल्हा अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षसुची 09/01/2023 03/02/2023 पहा (1 MB)