Close

अनुकंपा योजने अंतर्गत न.प./ न.पं. आस्थापनेवरील कर्मचारी पात्र वारस उमेदवारांची अंतिम सामायिक प्रतीक्षासूची

अनुकंपा योजने अंतर्गत न.प./ न.पं. आस्थापनेवरील कर्मचारी पात्र वारस उमेदवारांची अंतिम सामायिक प्रतीक्षासूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुकंपा योजने अंतर्गत न.प./ न.पं. आस्थापनेवरील कर्मचारी पात्र वारस उमेदवारांची अंतिम सामायिक प्रतीक्षासूची 05/08/2022 04/09/2022 पहा (945 KB)