Close

आय.सी.टी. संगणक शाळा उभारणीकरीता आवश्यक असलेल्या माहिती आणि तंत्राद्यान विषयक वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी दरपत्रके मागवणेबाबत

आय.सी.टी. संगणक शाळा उभारणीकरीता आवश्यक असलेल्या माहिती आणि तंत्राद्यान विषयक वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी दरपत्रके मागवणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आय.सी.टी. संगणक शाळा उभारणीकरीता आवश्यक असलेल्या माहिती आणि तंत्राद्यान विषयक वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी दरपत्रके मागवणेबाबत 01/02/2022 11/02/2022 पहा (4 MB)