Close

केंद्र शासन पुरस्कृत ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ अंतर्गत ‘सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी’ या दि. २०/०७/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचा अंतिम निकाल

केंद्र शासन पुरस्कृत ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ अंतर्गत ‘सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी’ या दि. २०/०७/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचा अंतिम निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
केंद्र शासन पुरस्कृत ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ अंतर्गत ‘सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी’ या दि. २०/०७/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचा अंतिम निकाल 30/07/2018 04/08/2018 पहा (26 KB)