Close

गट-ड (शिपाई) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पदभरती २०१९-२० – कागदपत्र पडताळणीसाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

गट-ड (शिपाई) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पदभरती २०१९-२० – कागदपत्र पडताळणीसाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गट-ड (शिपाई) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पदभरती २०१९-२० – कागदपत्र पडताळणीसाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 16/01/2020 22/01/2020 पहा (81 KB)