Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय रोजगार हमी शाखा रत्नागिरी येथे तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची नेमणूक करणे

जिल्हाधिकारी कार्यालय रोजगार हमी शाखा रत्नागिरी येथे तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची नेमणूक करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय रोजगार हमी शाखा रत्नागिरी येथे तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची नेमणूक करणे 31/07/2019 13/08/2019 पहा (778 KB)