Close

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत शासन निर्णय व परिशिष्ट ‘अ’ व ‘ब’

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत शासन निर्णय व परिशिष्ट ‘अ’ व ‘ब’
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत शासन निर्णय व परिशिष्ट ‘अ’ व ‘ब’ 17/11/2022 17/12/2022 पहा (205 KB)