Close

जिल्हा परिषद अंतर्गत दिनांक ३१-०८-२०२० अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळण्यासाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण व अपात्र अर्जांची सुधारित अंतरिम यादी

जिल्हा परिषद अंतर्गत दिनांक ३१-०८-२०२० अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळण्यासाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण व अपात्र अर्जांची सुधारित अंतरिम यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद अंतर्गत दिनांक ३१-०८-२०२० अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळण्यासाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण व अपात्र अर्जांची सुधारित अंतरिम यादी 22/09/2020 01/10/2020 पहा (9 MB)