Close

जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.12.2023 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठीचे अर्जांची प्रतिक्षायादी प्रसिध्द करणेबाबत

जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.12.2023 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठीचे अर्जांची प्रतिक्षायादी प्रसिध्द करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.12.2023 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठीचे अर्जांची प्रतिक्षायादी प्रसिध्द करणेबाबत 12/01/2024 31/01/2024 पहा (9 MB)