Close

जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक ३१.०५.२०२४ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण व अपात्र अर्जांची यादी

जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक ३१.०५.२०२४ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण व अपात्र अर्जांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक ३१.०५.२०२४ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण व अपात्र अर्जांची यादी 18/06/2024 31/07/2024 पहा (2 MB)