Close

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण द्रवनत्र खरेदी (रु. ३ लक्ष मर्यादेत दिनांक ३१/03/२१ पर्यंत यापैकी कमी होणारी द्रवनत्र खरेदी)

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण द्रवनत्र खरेदी (रु. ३ लक्ष मर्यादेत दिनांक ३१/03/२१ पर्यंत यापैकी कमी होणारी द्रवनत्र खरेदी)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण द्रवनत्र खरेदी (रु. ३ लक्ष मर्यादेत दिनांक ३१/03/२१ पर्यंत यापैकी कमी होणारी द्रवनत्र खरेदी) 06/01/2021 13/01/2021 पहा (148 KB)