Close

दिनांक १२/०१/२०२० रोजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिपाई पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या प्रश्नपुस्तिकेची अंतरिम उत्तरसूची

दिनांक १२/०१/२०२० रोजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिपाई पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या प्रश्नपुस्तिकेची अंतरिम उत्तरसूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दिनांक १२/०१/२०२० रोजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिपाई पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या प्रश्नपुस्तिकेची अंतरिम उत्तरसूची 12/01/2020 15/01/2020 पहा (504 KB)