Close

नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ८(१) समुचित शासन निर्णय साठवण तलाव मौजे कापरे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी

नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ८(१) समुचित शासन निर्णय साठवण तलाव मौजे कापरे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ८(१) समुचित शासन निर्णय साठवण तलाव मौजे कापरे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी 20/05/2022 20/05/2023 पहा (1,023 KB)