Close

प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी येथील डे केअर सेंटर करीता बहुउद्देशीय व्यवसाय प्रशिक्षकांची २ पदे (पुरुष/स्त्री) भरणेबाबत

प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी येथील डे केअर सेंटर करीता बहुउद्देशीय व्यवसाय प्रशिक्षकांची २ पदे (पुरुष/स्त्री) भरणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी येथील डे केअर सेंटर करीता बहुउद्देशीय व्यवसाय प्रशिक्षकांची २ पदे (पुरुष/स्त्री) भरणेबाबत 19/02/2021 26/02/2021 पहा (3 MB)