Close

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिसूचीत लोकसेवांची यादी

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिसूचीत लोकसेवांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिसूचीत लोकसेवांची यादी 01/03/2024 31/12/2024 पहा (461 KB)