Close

माहे फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेबाबत

माहे फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
माहे फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेबाबत 14/09/2022 14/12/2022 पहा (4 MB)