Close

माहे फ़ेब्रुअरी व मार्च २०१५ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम रु १०९२२५९ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेबाबत

माहे फ़ेब्रुअरी व मार्च २०१५ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम रु १०९२२५९ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
माहे फ़ेब्रुअरी व मार्च २०१५ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम रु १०९२२५९ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेबाबत 30/10/2023 30/01/2024 पहा (2 MB)