Close

रक्त संक्रमण अधिकारी, टेक्निकल सुपरवायझर व वैद्यकिय समाजसेवक या पदाकरीता कंत्राटी पद्धतीने भरती, जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी

रक्त संक्रमण अधिकारी, टेक्निकल सुपरवायझर व वैद्यकिय समाजसेवक या पदाकरीता कंत्राटी पद्धतीने भरती, जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रक्त संक्रमण अधिकारी, टेक्निकल सुपरवायझर व वैद्यकिय समाजसेवक या पदाकरीता कंत्राटी पद्धतीने भरती, जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी 17/10/2018 31/10/2018 पहा (107 KB)