Close

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त अर्जांची प्रतिक्षा यादी

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त अर्जांची प्रतिक्षा यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त अर्जांची प्रतिक्षा यादी 17/10/2018 15/11/2018 पहा (1 MB)