Close

रत्नागिरी जिल्ह्यात महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत प्रभाग समन्वयक, प्रशासन/ लेखा सहाय्यक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि शिपाई या पदांचे शुद्धिपत्रक

रत्नागिरी जिल्ह्यात महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत प्रभाग समन्वयक, प्रशासन/ लेखा सहाय्यक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि शिपाई या पदांचे शुद्धिपत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रत्नागिरी जिल्ह्यात महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत प्रभाग समन्वयक, प्रशासन/ लेखा सहाय्यक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि शिपाई या पदांचे शुद्धिपत्रक 26/07/2018 29/07/2018 पहा (506 KB)