Close

राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आवाहन देणेबाबत

राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आवाहन देणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आवाहन देणेबाबत 13/01/2022 16/01/2022 पहा (389 KB)