Close

राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम यया १००% केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ मधील प्रती तालुका ४ भित्ती चित्रे (wall painting) ऑईल पेंट वापरून रंगवणे करिता खरेदी करणेबाबत

राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम यया १००% केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ मधील प्रती तालुका ४ भित्ती चित्रे (wall painting) ऑईल पेंट वापरून रंगवणे करिता खरेदी करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम यया १००% केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ मधील प्रती तालुका ४ भित्ती चित्रे (wall painting) ऑईल पेंट वापरून रंगवणे करिता खरेदी करणेबाबत 02/11/2020 13/11/2020 पहा (464 KB)