Close

राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम या १०० % केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत Procurement of Accessories या बाबिखाली प्राप्त निधीतून मास्क खरेदी करणेबाबत

राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम या १०० % केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत Procurement of Accessories या बाबिखाली प्राप्त निधीतून मास्क खरेदी करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम या १०० % केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत Procurement of Accessories या बाबिखाली प्राप्त निधीतून मास्क खरेदी करणेबाबत 12/11/2020 18/11/2020 पहा (68 KB)