Close

सन २०१८-१९ साठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील हातपाटीद्वारे वाळू उत्खनन जाहीर सूचना व अटी व शर्ती

सन २०१८-१९ साठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील हातपाटीद्वारे वाळू उत्खनन जाहीर सूचना व अटी व शर्ती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सन २०१८-१९ साठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील हातपाटीद्वारे वाळू उत्खनन जाहीर सूचना व अटी व शर्ती 01/02/2019 30/09/2019 पहा (593 KB)