Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल शिरगाव लघुपाटबंधारे योजना मौजे शिरगाव तालुका चिपळूण जि. रत्नागिरी 12/07/2024 12/08/2024 पहा (2 MB)
मौजे सोवेली, ता. दापोली, LAQSR सोवेली 622 अधिसूचना 19(1) 07/07/2024 07/08/2024 पहा (1 MB)
मौजे पोफळवणे, ता. दापोली, LAQSR पोफळवणे ६२३ अधिसूचना ४(१) 07/07/2024 07/08/2024 पहा (524 KB)
मौजे कुडूक खुर्द, तालुका मंडणगड, LAQ/SR/कुडूक खुर्द/614 अधिसूचना 4 (1) 07/07/2024 07/08/2024 पहा (745 KB)
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ योजनांची माहिती 01/03/2024 31/12/2024 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिसूचीत लोकसेवांची यादी 01/03/2024 31/12/2024 पहा (461 KB)
विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रम व H2H सर्व्हेमध्ये वगळण्यात आलेली मतदार यादी – २६४ गुहागर मतदार संघ 18/01/2024 31/12/2024 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी प्रारूप अधिसूचना – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ 10/01/2024 31/12/2024 पहा (154 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय -महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ 10/01/2024 31/12/2024 पहा (60 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५, रत्नागिरी जिल्हा अधिसूचना 21/11/2023 30/11/2024 पहा (3 MB)
संग्रहित