Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मोजे आंजणारी, नाणीज धरणतळ सांडव, प्रवेश पुच्द कालवा विमोचक, बुडीत क्षेत्र व पोहोच रास्ता भूसंपादन बाबत तद्न्य गटाची शिफारसी 26/09/2023 03/10/2023 पहा (447 KB)
मोजे नांदिवली, नाणीज धरणतळ सांडव, प्रवेश पुच्द कालवा विमोचक, बुडीत क्षेत्र व पोहोच रास्ता भूसंपादन बाबत तद्न्य गटाची शिफारसी 26/09/2023 03/10/2023 पहा (408 KB)
स्थानिक सुट्ट्यांबाबत अधिसूचना 11/09/2023 31/12/2023 पहा (505 KB)
साठवण तलाव कोसुम्ब, ता. संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी भूसंपादन बाबत कलम १९(१) ची अधिसूचना 24/08/2023 30/09/2023 पहा (354 KB)
प्रेस नोट – कांदळवन टोल फ्री क्रमांक 12/07/2023 31/07/2024 पहा (158 KB)
सन २०२३ या वर्षासाठी स्थानिक सुट्ट्या 01/03/2023 31/12/2023 पहा (813 KB)
संग्रहित