घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र स्थापन करून गोवंश वाढवणे. 07/06/2019 30/06/2019 डाउनलोड (235 KB)
मोबाइल मेडिकल युनिट आगाऊ फिरती कार्यक्रम जून २०१९ 07/06/2019 01/07/2019 डाउनलोड (417 KB)
सन २०१८-१९ साठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील हातपाटीद्वारे वाळू उत्खनन जाहीर सूचना व अटी व शर्ती 01/02/2019 30/09/2019 डाउनलोड (593 KB)
शासन परिपत्रक दिनांक ०३/०४/२०१८ नुसार प्रसिद्ध करणेची यादी 25/10/2018 25/10/2019 डाउनलोड (78 KB)
संग्रहित