Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
समुदाय आरोग्य अधिकारी समुपदेशन कार्यक्रम दिनांक १७-०१-२०२२ 14/01/2022 18/01/2022 पहा (888 KB)
मंडणगड नगरपंचायत – सुधारित फेरसोडती नुसार अंतिम अधिसूचना ७अ, ७ब 28/12/2021 20/01/2022 पहा (835 KB)
दापोली नगरपंचायत – सुधारित फेरसोडती नुसार अंतिम अधिसूचना ७अ, ७ब 28/12/2021 28/01/2022 पहा (835 KB)
सार्वत्रिक निवडणुकीची नमुना १ अधिसूचना, दापोली नगरपंचायत 28/12/2021 20/01/2022 पहा (58 KB)
सार्वत्रिक निवडणूकीची नमुना १ अधिसूचना, नगरपंचायत मंडणगड 28/12/2021 20/01/2022 पहा (61 KB)
समुचित शासन निर्णय मौजे कोसंबी लघुपाटबंधारे मौजे कोसंबी, तालुका – चिपळूण , जिल्हा – रत्नागिरी 20/12/2021 20/01/2022 पहा (3 MB)
समुचित शासन निर्णय मौजे फुरूस चव्हाणवाडी लघुपाटबंधारे मौजे फुरूस, तालुका – चिपळूण , जिल्हा – रत्नागिरी 20/12/2021 20/01/2022 पहा (3 MB)
समुचित शासन निर्णय मौजे फुरूस कदमवाडी लघुपाटबंधारे मौजे फुरूस, तालुका – चिपळूण , जिल्हा – रत्नागिरी 20/12/2021 20/01/2022 पहा (3 MB)
हातपाटी जाहिरात सन २०२१-२२ 28/11/2021 30/09/2022 पहा (609 KB)
संग्रहित