Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व ड संवर्गातून नियुक्तीकरिता ठेवण्यात येणारी माहे डिसेंबर २०२२ अखेरची जिल्हा अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षसुची 09/01/2023 03/02/2023 पहा (1 MB)
नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ८(१) समुचित शासन निर्णय साठवण तलाव मौजे कापरे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी 20/05/2022 20/05/2023 पहा (1,023 KB)
साठवण तलाव कापरे मौजे कापरे तालुका चिपळूण 12/05/2022 12/05/2023 पहा (160 KB)
साठवण तलाव गणेशपूर मौजे नांदिवसे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी 04/05/2022 04/06/2023 पहा (329 KB)
संग्रहित