Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण ( कार्यालयीन खर्च ) अंतर्गत संगणक संच हार्डडिस्कसह खरेदी 18/01/2021 01/02/2021 पहा (15 KB)
नवीन डिजिटल सिग्नेचर खरेदी करणे व मुदत संपलेल्या डिजिटल सिग्नेचरचे नुतनीकरण करणे. 14/01/2021 20/01/2021 पहा (84 KB)
नवीन बायोमेट्रिक मशीन खरेदी करणेबाबत 13/01/2021 19/01/2021 पहा (77 KB)
हातपाठी परवाना जाहिरात २०२०-२१ 03/11/2020 30/09/2021 पहा (5 MB)
संग्रहित