Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
Kiosk मशीन खरेदी – ईनिविदा 19/07/2021 28/07/2021 पहा (2 MB)
तृतीय फेर लिलाव सन २०२०-२१ 18/06/2021 30/09/2021 पहा (6 MB)
प्रथम फेर लिलाव ड्रेजर जाहिरात २०२०-२१ 01/04/2021 30/09/2021 पहा (874 KB)
ड्रेजर जाहिरात सन – २०२०-२१ 29/01/2021 30/09/2021 पहा (7 MB)
हातपाठी परवाना जाहिरात २०२०-२१ 03/11/2020 30/09/2021 पहा (5 MB)
संग्रहित