Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीर सूचना – भोजन पुरवठा करणेबाबत 16/01/2020 21/01/2020 पहा (1,016 KB)
रद्दी खरेदीसाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत 14/01/2020 23/01/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित