Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथांची संगणकात नोंद करणेसाठी जाहीर निविदा 14/02/2024 22/02/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित