Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी पदभरती सन २०२३-२४ 19/05/2023 31/05/2023 पहा (660 KB)
माहे फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मधील यावेळी पाऊस व गारपीट अनुदानाची रक्कम रु ८,२०,००० शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याबाबत 15/05/2023 15/08/2023 पहा (4 MB)
संग्रहित