Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रत्नागिरी जिल्हा गट-ड (शिपाई) पदभरती (अनुसूचित जमाती प्रवर्ग ) २०१९-२० कागदपत्र पडताळणीअंती अंतरिम यादी 27/01/2020 29/01/2020 पहा (454 KB)
कंत्राटी तत्त्वावर बी.ए.एम.एस. उमेदवार यांच्या समुपदेशनाबाबत 27/01/2020 29/01/2020 पहा (123 KB)
संग्रहित