Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अंगणवाडी मदतनीस पदभरती २०२४ 15/07/2024 26/07/2024 पहा (2 MB)
Exit Exam परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या समुदाय आरोग्य धिकारी प्रशिक्षणार्थी यांचा समुपदेशन कार्यक्रम दि. १६.०७.२०२४ 11/07/2024 16/07/2024 पहा (994 KB)
प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी येथील डे केअर सेंटर विभागाकरीता १ पुरुष बहुद्देशीय व्यावसायिक प्रशिक्ष पडे भरणेबाबत 09/07/2024 16/07/2024 पहा (99 KB)
जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक ३१.०५.२०२४ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण व अपात्र अर्जांची यादी 18/06/2024 31/07/2024 पहा (2 MB)
संग्रहित