भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती जाहिरात – २०१९ – शुध्दीपत्रक 11/03/2019 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत सरळसेवा भरती २०१९- जाहिरात 03/03/2019 16/04/2019 डाउनलोड (727 KB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील दिनांक ३१/१२/२०१८ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त अर्जामधील – अपात्र ठरलेल्या अर्जांची यादी 02/03/2019 31/08/2019 डाउनलोड (115 KB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील दिनांक ३१/१२/२०१८ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त अर्जामधील – अपूर्ण अर्जांची यादी 02/03/2019 31/08/2019 डाउनलोड (768 KB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील दिनांक ३१/१२/२०१८ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त अर्जामधील – परिपूर्ण अर्जांची यादी 02/03/2019 31/08/2019 डाउनलोड (550 KB)
तलाठी पदभरती जाहिरात – २०१९ 28/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (149 KB)
संग्रहित