भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती मधील मुलाखत झालेल्या उमेदवारांची गुणपत्रके 14/05/2019 24/05/2019 डाउनलोड (2 MB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत सरळसेवा पदभरती २०१९ – शुद्दीपत्रक २ 17/04/2019 31/05/2019 डाउनलोड (254 KB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत सरळसेवा भरती २०१९ – शुद्धिपत्रक 05/04/2019 31/05/2019 डाउनलोड (576 KB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत सरळसेवा भरती २०१९- जाहिरात 03/03/2019 31/05/2019 डाउनलोड (727 KB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील दिनांक ३१/१२/२०१८ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त अर्जामधील – अपात्र ठरलेल्या अर्जांची यादी 02/03/2019 31/08/2019 डाउनलोड (115 KB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील दिनांक ३१/१२/२०१८ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त अर्जामधील – अपूर्ण अर्जांची यादी 02/03/2019 31/08/2019 डाउनलोड (768 KB)
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील दिनांक ३१/१२/२०१८ अखेर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त अर्जामधील – परिपूर्ण अर्जांची यादी 02/03/2019 31/08/2019 डाउनलोड (550 KB)
संग्रहित