वीज

महावितरण कोकण विभाग

नाचणे रोड, रत्नागिरी - 415612

दूरध्वनी : 18002003435