Close

योजना

Filter Scheme category wise

फिल्टर

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME )

“एक जिल्हा एक उत्पादन” या धर्तीवर ही योजना राबविली जाणार असुन रत्नागिरी जिल्हयासाठी “आंबा” या पिकाची निवड करण्यात आली आहे.

प्रकाशित तारीख: 07/01/2022
तपशील पहा

आत्मा

सन १९९८ ते २००५ या कलावधीत जागतिक बँकेच्या निधिचे सहाय्याने देशातील ७ राज्यातील , २८ जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय कृषि तंत्रज्ञान प्रकल्प (NATP ) अंतर्गत आत्मा ही योजना सुरू करणायात आली आहे. सन २००७ सालापासून आत्मा ही योजना सर्व जिलयामध्ये राबविण्यात येत आहे . रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ही योजना ३१ जानेवारी २००१ च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे . आत्मा योजनेची उद्दिष्टे १. राज्य , जिल्हा व तालुकसतरावर पुर्न जिवीत नव्याने स्वायत्त संस्था…

प्रकाशित तारीख: 07/01/2022
तपशील पहा

महा योजना

https://mahaschemes.maharashtra.gov.in

प्रकाशित तारीख: 29/03/2018
तपशील पहा